CLICK PENTRU AFISAREA CURSULUI VALUTAR ATE BANK (aceasta aplica cursul valutar BNR)

Domeniul de activitate principal al ATE Bank Romania este intermediere monetara (cod CAEN 651). Activitatea principala desfasurata de ATE Bank Romania este alte activitati de intermediere monetara (cod CAEN 6512). In limita autorizatiei acordate de banca centrala,


ATE Bank Romania desfasoara urmatoarele activitati:

* atragerea de depozite si alte fonduri rambursabile (cod CAEN 6512);
* contractare de credite, incluzand printre altele credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare (cod CAEN 6512);
* servicii de transfer monetar (cod CAEN 6512);
* emitere si administrare de mijloace de plata, cum ar fi: carti de credit, cecuri de calatorie si altele asemenea, inclusiv emitere de moneda electronica (cod CAEN 6512);
* emitere de garantii si asumare de angajamente (cod CAEN 6512);
* tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu: instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit (cod CAEN 6512); valuta (cod CAEN 6713), valori mobiliare si alte instrumente financiare (cod CAEN 6512);
* intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente (cod CAEN 6712);
* acordarea de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de acestea, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale (cod CAEN 6713);
* intermediere pe piata interbancara (cod CAEN 6512);
* administrare de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta (cod CAEN 6712);
* pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare (cod CAEN 6512);
* inchiriere de casete de siguranta (cod CAEN 6512);
* depozitarea activelor fondurilor de investitii si societatilor de investitii (cod CAEN 6512);
* operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea (cod CAEN 6512);
* operatiuni de mandat: negocierea si inchirierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societati de asigurare si/sau reasigurare, precum si prestarea altor servicii privind incheierea si executarea unor asemenea contracte (cod CAEN 6720);
* participare la capitalul social al altor entitati (cod CAEN 7415);
* inchiriere de bunuri mobile si imobile, catre terti, potrivit legii (cod CAEN 7020).

Pentru realizarea obiectului de activitate ATE Bank Romania poate efectua urmatoarele activitati conexe:

* realizarea si furnizarea de programe informatice (cod CAEN 7221), editarea de programe (cod CAEN 7222), prelucrare informatica de date (cod CAEN 7230); consultanta financiar-bancara pentru clientela: evaluarea bunurilor mobile si imobile, evaluari patrimoniale (cod CAEN 7313).

ATE Bank Romania este autorizata conform legii 677/2001 a colecta, prelucra si stoca date cu caracter personal, fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal avand numarul de inregistrare 11016.

ATE Bank Romania poate desfasura operatiuni cu bunuri mobile si imobile, dobandite in urma executarii silite a creantelor sale.

ATE Bank Romania are dreptul sa participe la orice operatiuni economice, financiare si bancare in cadrul unor acorduri, conventii si intelegeri incheiate de autoritatile romane pe plan intern sau extern.

Mai multe informatii despre ATE Bank Romania pe site-ul oficial www.atebank.ro